Błędy medyczne

Co zapewnia medycyna sądowa i opinie medyczne?

Co zapewnia medycyna sądowa i opinie medyczne?.
Close/Open header

  Ośrodek Badań DNA-WLGM Biuro Kryminalne

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług:
http://www.kryminalistyka.net - opinie medyczne

Kontakt: 
tel. kom.: 0-515 25 90 60
tel.: (0-22) 633 54 54
info@Kryminalistyka.net

Informacje:

ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
NIP: 558-111-88-68
REGON: 015201853


Wykorzystywanie możliwości jakie daje medycyna w zakresie określenia przyczyn zgonu jest znane od wieków. W nowożytnej historii dział medycyny zajmujący się badaniem przyczyn zgonów, czy sposobów powstania urazów, zaczął się intensywnie rozwijać około siedemnastego wieku. Badania takie prowadzone były również przez starożytnych medyków. Obecnie medycyna sądowa ma coraz bardziej skuteczne metody badania przyczyn śmierci. W ramach badań wykonywane są badania toksykologiczne oraz badania genetyczne. Mają one bardzo duży stopień wiarygodności. Przy badaniach genetycznych możliwa jest ocena materiału genetycznego, który pochodzi sprzed wielu lat. W ten sposób współczesna medycyna sądowa potrafiła odkryć wiele przestępstw jakie miały miejsce przed wielu laty. Do popularnych metod jakie stosowane są przez medycynę prawną zaliczyć możemy badanie krwi, czy odcisków palców. Takie metody badawcze w ramach kryminalistyki znane są większości osób z filmów kryminalnych.

Ustalenie przyczyn śmierci jest niezwykle ważne, gdyż wpływa na ustalenie, czy dana osoba zmarła w wyniku działania czynników naturalnych, czy w wyniku działania osób trzecich. Możliwe jest również odkrycie, że śmierć nastąpiła w wyniku wypadku. Przygotowywane na zlecenie sądów opinie medyczne dotyczyć mogą również ustalenia ojcostwa, czy określenia powodów powstania urazów. Wiedza o tym z jakiego powodu powstały urazy u osoby poszkodowanej jest bardzo ważna w procesach o odszkodowanie. Takie procesy o odszkodowanie dotyczą sytuacji związanych z przestępstwami, jak pobicia, ale również z wypadkami. Tworzone po wypadkach opinie medyczne są również niezwykle ważne, gdy konieczna jest identyfikacja szczątków ciał. W takich sytuacjach prowadzone są badania genetyczne, ale stosowane są również inne metody, jak rozpoznanie przez członków rodziny, czy świadków. Zastosowanie wielu metod pozwala na wiarygodne ustalenie osoby, która zginęła w wyniku wypadku, gdy nie jest to możliwe na podstawie dokumentów oraz oględzin zewnętrznych.

 

Nasza oferta opinii medycznych

- błędy medyczne otolaryngologia
- błędy medyczne medycyna pracy
- błędy medyczne reumatologia
- błędy medyczne urologia
- błędy medyczne endokrynologia
- błędy medyczne ortopedia
- błędy medyczne chirurgia urazowa
- błędy medyczne pediatria
- błędy medyczne kardiologia
- błędy medyczne ortopedia
- błędy medyczne dermatologia
- błędy medyczne okulistyka
- błędy medyczne chirurgia ogólna
- błędy medyczne chirurgia dziecięca
- błędy medyczne chirurgia naczyniowa
- błędy medyczne rehabilitacja ogólna
- błędy medyczne choroby wewnętrzne
- błędy medyczne neurologia
- błędy medyczne onkologia kliniczna
- błędy medyczne onkologia
- błędy medyczne chirurgia onkologiczna
- błędy medyczne nefrologia
- błędy medyczne pulmonologia
- błędy medyczne patomorfologia
- błędy medyczne traumatologia
- błędy medyczne choroby zakaźne
- błędy medyczne medycyna przemysłowa
- błędy medyczne ginekologia
- błędy medyczne psychiatria
- błędy medyczne psychologia
- błędy medyczne seksuologia
- błędy medyczne diabetologia
- błędy medyczne neurochirurgia
- błędy medyczne medycyna ratunkowa